parte do 10 Ks 300 Kč
parte do 20 Ks400 Kč
cena vyřízení obřadového pohřbu 1600 Kč
cena vyřízení bezobřadového pohřbu 1200 Kč
konzultace (1 hodina) 400 Kč
doprava do 10 km 100 Kč
doprava do 20 km 200 Kč
doprava do 30 km 300 Kč
doprava do 40 km 400 Kč