Doprovázení v posledních chvílích je akt, který nechci hodnotit penězi.
Aby bylo dostupné všem, kteří o něj stojí, ponechám tuto službu na principu daru.
konzultace / poradenství (1 hodina) 400 Kč
doprava do 10 km 100 Kč
doprava do 20 km 200 Kč
doprava do 30 km 300 Kč
doprava do 40 km 400 Kč
parte – za kus 15 Kč